Studieschuld bij DUO

Een studieschuld kan verschillende dingen inhouden: een rentedragende lening, collegegeldkrediet, te veel ontvangen studiefinanciering of een nog niet geschonken prestatiebeurs.

Een student is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aflossen van zijn of haar studieschuld. Mocht je financiele problemen hebben waardoor je de schuld niet kunt aflossen, dan kun je bij DUO aankloppen om de maandelijkste kosten te laten verlagen. Doch moeten chterstanden worden ingehaald.

Aflosvrije maanden

Vanaf januari 2012 is er een mogelijkehid om de terugbetaling van een studieschuld tijdelijk te staken. Je kunt de terugbetaling maximaal 5 jaar stopzetten. Het minimale aan aflosvrije maanden is 3 maanden per keer. Als je in het buitenland wooont moet je minimaal een jaar per keer afnemen. De rente blijft echter lopen. De terugbetalingstermijn wordt verlengd. De regeling gaat met ingang van 1 januari 2012 in.

Terugbetalingen: de regels

Vanaf 2012 gelden er nieuwe regels die voor iedere student met studieschulden vanaf 1 augustus 2009 gelden. De regels houden in dat het geld automatisch wordt afgeschreven van je rekening (incasso), je betaalt naar draagkracht (inkomen) en dat het inkomen van je partner ook meetelt.

Met een oude studieschuld kun je overstappen naar deze nieuwe regels. Dit kan echter pas vanaf 1 januari 2012.